Máy PCR cầm tay

11/05/2017 | 08:15

(Người Chăn Nuôi) - Phát hiện sớm, điều trị kịp thời là chìa khóa của vụ mùa bội thu.

Máy PCR di động, nhỏ gọn và dễ sử dụng.

Vận hành nhanh, chính xác. Được cấp chứng chỉ OIE.

Sử dụng rộng rãi ở Việt Nam: Công ty CP C.P. Việt Nam, Công ty Dabaco, Công ty Bayer, Công ty Uni - President, Chi cục Thú y tỉnh…

PCR cầm tay

Người Chăn Nuôi

Gửi bình luận

Gửi Làm lại