Lợi nhuận từ nuôi vỗ béo bò thịt

23/01/2018 | 09:25

(Người Chăn Nuôi) - Lạng Sơn với diện tích phần lớn là đất đồi rừng, có nhiều bãi chăn thả, có diện tích đất trồng cỏ, nguồn thức ăn dồi dào nên rất thuận lợi phát triển chăn nuôi gia súc.

Nuôi võ béo bò thịt

Tuy nhiên ngành chăn nuôi của Lạng Sơn vẫn chưa phát huy được tiềm năng thế mạnh vốn có, chăn nuôi chủ yếu theo hình thức quảng canh tận dụng, ít đầu tư, quy mô chăn nuôi còn nhỏ lẻ, manh mún, không tập trung, phần lớn người chăn nuôi chưa biết ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, năng suất, sản lượng đạt thấp.

Năm 2017, được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lạng Sơn thực hiện mô hình “Vỗ béo bò thịt trong nông hộ” thuộc Dự án “Xây dựng mô hình cải tạo chất lượng đàn bò địa phương bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và vỗ béo bò thịt để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả cao từ các vùng chăn nuôi chính”. Mô hình được thực hiện từ tháng 6/2017 với quy mô 205 con và 70 hộ của 3 xã miền núi thuộc huyện Bình Gia là xã Hồng Thái, Tân Văn và Tô Hiệu. Sau 3 tháng, đàn bò ở các hộ gia đình đều sinh trưởng, phát triển tốt, không có dịch bệnh, trọng lượng bò tăng bình quân 725 g/con/ngày. Lợi nhuận trung bình 3.778.000 đồng/con (tương đương 1.259.000 đồng/tháng).Trong khi đó, nuôi bò không áp dụng quy trình vỗ béo, với giá bán cùng thời điểm cho lợi nhuận 2.070.000 đồng/con (tương đương 690.000 đồng/tháng).    

Dương Thảo

Gửi bình luận

Gửi Làm lại