LCASP “Phép thử” máy ép phân xử lý chất thải chăn nuôi

14/09/2017 | 09:17

(Người Chăn Nuôi) - Nhằm xây dựng các mô hình quản lý triệt để chất thải chăn nuôi cho sản xuất nông nghiệp và giảm phát thải khí nhà kính...

BQL Dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp (LCASP) Trung ương và tỉnh Phú Thọ đã đề xuất chọn 1 mô hình “sử dụng hệ thống máy tách phân để xử lý chất thải chăn nuôi làm nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ quy mô trang trại” để thực hiện có trọng tâm, phát huy tối đa hiệu quả của mô hình.

xử lý chất thải chăn nuôi

 

Đến nay, Phú Thọ đã thực hiện các nội dung theo đúng hướng dẫn của Trung ương: Xây dựng tiêu chí tham gia mô hình, đăng báo mời bày tỏ quan tâm, thu thập đơn đăng ký của 20 hộ dân, thành lập tổ kỹ thuật đánh giá hồ sơ, thực hiện đóng/mở thầu, tổ chức hội nghị chọn hộ tham gia mô hình… Hiện đã chọn được 13/20 hộ tham gia mô hình, đã dự thảo hợp đồng trách nhiệm với 13 hộ, gửi Trung ương phê duyệt.

 

PV

Gửi bình luận

Gửi Làm lại