Làm sao để bền vững?

20/01/2020 | 20:03

(Người Chăn Nuôi) - Ngành chăn nuôi chiếm tỷ trọng cao trong việc tạo việc làm cho lao động nông thôn, đóng góp lớn cho lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên, ngành chăn nuôi cần sự phát triển theo hướng bền vững, có định hướng chung.

Tiến bộ kỹ thuật đi đầu

Lĩnh vực chăn nuôi với sự ứng dụng của khoa học kỹ thuật trong những năm qua đạt được những kết quả nhất định. Bên cạnh các nghiên cứu khoa học và công nghệ được đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi cũng đã đầu tư ứng dụng tiến bộ này vào sản xuất, giúp nâng cao năng suất sản xuất, năng suất vật nuôi. Doanh nghiệp là đầu tàu thực hiện, tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế như hiện nay.

Theo đánh giá, trong giai đoạn 2008 - 2018, kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ đã góp phần lớn trong việc nâng cao năng suất, chất lượng giống vật nuôi, hiệu quả sử dụng thức ăn, khả năng phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường trong chăn nuôi và xây dựng nhiều quy trình công nghệ, kỹ thuật chăn nuôi hiệu quả. Công tác xã hội hóa hoạt động nghiên cứu được quan tâm, ngày càng nhiều các doanh nghiệp chủ động đầu tư lớn cho khoa học trong chăn nuôi.

 

Đích nào

Để phát triển, theo các chuyên gia, nên có cái nhìn tổng quát và toàn diện, thực hiện giải pháp toàn diện, trong đó sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn nguyên liệu TĂCN bằng việc phối hợp hợp lý trong khẩu phần và kiểm soát tốt chất lượng nguyên liệu trong sản xuất, nhập khẩu và bảo quản, vì chất lượng nhiều nguyên liệu TĂCN rất dễ biến đổi trong điều kiện khí hậu nóng ẩm của Việt Nam. Triển khai tốt công tác dịch tễ và đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình kiểm soát, khống chế một số bệnh nguy hiểm trong chăn nuôi như: bệnh cúm gia cầm, bệnh lở mồm long móng… Kết hợp giữa nhà nước, doanh nghiệp và người chăn nuôi triển khai khẩn trương và hiệu quả công tác xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch phục vụ sản xuất chăn nuôi, nhất là ở các vùng chăn nuôi hàng hóa trọng điểm, vùng sản xuất nguyên liệu phục vụ xuất khẩu. Khuyến khích hoạt động giết mổ tập trung, công nghiệp bằng các chính sách hỗ trợ hoạt động giết mổ tập trung, công nghiệp và tăng cường các biện pháp quản lý tạo áp lực đối với các hoạt động giết mổ nhỏ lẻ, thủ công không bảo đảm vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến sâu các sản phẩm chăn nuôi nhằm đa dạng hóa và nâng cao giá trị sản phẩm chăn nuôi phù hợp với nhu cầu của thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

>> Hiện nay, tổng đàn heo các tỉnh còn 25 triệu con, trong đó đàn nái là 2,7 triệu con, đàn heo giống cụ kỵ, ông bà còn 109 nghìn con. Số lượng này cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu nhân giống phục vụ tái đàn heo.

Cục Chăn nuôi

Gửi bình luận

Gửi Làm lại