Lâm Đồng: Chăn nuôi bò thịt, bò sữa và thủy sản tiếp tục tăng

24/06/2016 | 05:59

6 tháng đầu năm 2016, ngành chăn nuôi Lâm Đồng tiếp tục chuyển dịch dần từ quy mô nông hộ nhỏ lẻ sang quy mô trang trại, gia trại.

Thống kê tổng đàn bò thịt đang phát triển hơn 87.160 con, đàn bò sữa gần 18.240 con, tăng lần lượt so với cùng kỳ năm ngoái là 13,4% và 18,3%. Chi cục Thú y Lâm Đồng đã phân bổ cho các địa phương tiêm phòng 13.000 liều vắc xin phòng bệnh lở mồm long móng, đồng thời áp dụng các biện pháp tiêu độc, khử trùng thường xuyên, nên đã không xảy ra các dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm nói chung, trên đàn bò thịt, bò sữa nói riêng.  

Riêng diện tích nuôi trồng thủy sản phát triển trên địa bàn Lâm Đồng gần 3.200 ha, sản lượng ước đạt gần 4.600 tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Trong đó, các doanh nghiệp, hộ gia đình đã tập trung áp dụng khoa học kỹ thuật nuôi cá lạnh chất lượng cao, gắn với thị trường tiêu thụ ổn định theo hợp đồng.

Vũ Văn

Nguồn: Báo Lâm Đồng

Gửi bình luận

Gửi Làm lại