Làm chuồng heo nái?

15/07/2016 | 05:18

Xin cho hỏi phương pháp làm chuồng heo nái nuôi con.

Liên hệ: Nguyễn Quốc Nhân

Email: nguyenquocnhan7cdy@gmail.com

Điện thoại: 01639569001

(Thông tin do độc giả cung cấp, Người Chăn nuôi không chịu trách nhiệm về độ chính xác của thông tin này)

Gửi bình luận

Gửi Làm lại