Kỹ thuật chăn nuôi lợn

25/07/2016 | 04:57

Em có ý định mở trang trại nuôi heo, khoảng 100 con lợn giống trở lên và khoảng 500 - 1000 con lợn thịt.

Em ở Yên Thành, Nghệ An, xa khu dân cư, cạnh đập nước và có điện 3 pha đầy đủ. Em muốn tìm đầu ra và hỗ trợ về kỹ thuật ạ.

Liên hệ: Vũ Thị Ngọc

Email: Hiennthoc1204@gmail.com

Điện thoại: 0986002852

(Thông tin do độc giả cung cấp, Người Chăn nuôi không chịu trách nhiệm về độ chính xác của thông tin này)

Gửi bình luận

Gửi Làm lại