Kiên Giang: Hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ

21/06/2018 | 03:21

(Người Chăn Nuôi) - UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành quyết định về thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2018 - 2020.

Chăn nuôi nông hộ sẽ được hỗ trợ phát triển	 Ảnh: VM
Chăn nuôi nông hộ sẽ được hỗ trợ phát triển     Ảnh: VM
 

Đối tượng áp dụng là các hộ gia đình trực tiếp chăn nuôi heo, trâu, bò, gia cầm, trừ các hộ chăn nuôi gia công cho các doanh nghiệp. Người làm dịch vụ phối giống nhân tạo gia súc. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ. Định mức hỗ trợ hộ chăn nuôi một lần đến 50% giá trị xây công trình khí sinh học xử lý chất thải chăn nuôi. Mức hỗ trợ không quá 5 triệu đồng/công trình/hộ; Hỗ trợ một lần đến 50% giá trị làm đệm lót sinh học xử lý chất thải chăn nuôi. Mức hỗ trợ không quá 5 triệu đồng/hộ. Bên cạnh đó, sẽ có 100 người thuộc các hộ chăn nuôi gia súc được hỗ trợ đào tạo, tập huấn kỹ thuật phối giống nhân tạo gia súc. Mỗi cá nhân sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo/lần, tập huấn cho các cá nhân về kỹ thuật phối giống nhân tạo gia súc. Mức hỗ trợ không quá 6 triệu đồng/người.

 

Diệu Anh

Gửi bình luận

Gửi Làm lại