Khởi động dự án “Kháng kháng sinh và sức khỏe trong chăn nuôi heo”

06/03/2018 | 04:02

Sáng 2/3, Bộ NN&PTNT đã tổ chức khởi động dự án hợp tác nghiên cứu “VIDAPIG - Kháng sinh và sức khoẻ trong chăn nuôi heo tại Việt Nam”.

Khởi động dự án hợp tác nghiên cứu “VIDAPIG - Kháng sinh và sức khoẻ trong chăn nuôi heo tại Việt Nam

Dự án được đồng triển khai bởi Đại học Copenhagen (Đan Mạch), Viện Thú y (Bộ NN&PTNT), Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế) và Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế (ILRI).

Dự án sẽ được triển khai tại Bắc Ninh, thời gian thực hiện từ 1/2/2018 - 31/1/2020. Dự án nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý sức khỏe thú y và thực hành sử dụng thuốc thú y tại các trang trại chăn nuôi heo ở Bắc Ninh; Rà soát các hướng dẫn hiện hành về sử dụng kháng sinh; Thiết lập chất lượng và số lượng thuốc kháng sinh dùng trong chăn nuôi heo. Đồng thời, tăng cường năng lực của địa phương trong giám sát sử dụng kháng sinh, tỷ lệ kháng thuốc và dư lượng kháng sinh ở heo và sản phẩm thịt heo; tăng cường sự tương tác của các bên liên quan và các kênh truyền thông để thúc đẩy sức khỏe động vật, giảm việc sử dụng kháng sinh và giảm sự lan rộng kháng kháng sinh và tồn dư kháng sinh trong chăn nuôi heo. Dự án sẽ tiến hành nghiên cứu nhằm xác định và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lý sức khoẻ vật nuôi và thực hành sử dụng thuốc thú y tại các trang trại nuôi heo, để từ đó tạo điều kiện thiết lập cách sử dụng thuốc kháng sinh một cách cẩn trọng và khoa học.

Dự án hợp tác nghiên cứu VIDAPIG được Bộ Ngoại giao Đan Mạch tài trợ thông qua cơ chế hợp tác chiến lược và phù hợp với “Hợp tác ngành chiến lược về an toàn thực phẩm trong chuỗi giá trị thịt heo” giữa Bộ NN&PTNT và Bộ Môi trường và Thực phẩm Đan Mạch.

Dương Thảo

Gửi bình luận

Gửi Làm lại