Khánh Hòa: Sẽ xây dựng Khu giết mổ tập trung tại xã Sông Cầu

29/08/2019 | 03:47

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa đồng ý về địa điểm quy hoạch xây dựng Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sẽ xây dựng Khu giết mổ tập trung tại xã Sông Cầu

Theo đó, khu giết mổ gia súc, gia cầm sẽ được quy hoạch xây dựng tại thôn Đông, xã Sông Cầu với diện tích gần 19,6 ha (quy hoạch xây dựng cho cả giai đoạn trước mắt và dự trữ phát triển lâu dài). Địa điểm này nằm trong quy hoạch các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đã được UBND tỉnh phê duyệt; phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia yêu cầu vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ tập trung như: Cách 500 m với khu dân cư, trường học, bệnh viện, nơi thường xuyên tập trung đông người,  nguồn cung cấp nước sinh hoạt…; cách biệt 1 km với trại chăn nuôi, chợ buôn bán gia súc, gia cầm và các nguồn gây ô nhiễm như: bãi rác, nghĩa trang, nhà máy thải bụi và hóa chất độc hại.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải và UBND huyện Khánh Vĩnh xem xét, tham mưu việc lập quy hoạch xây dựng và lập dự án đầu tư Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trước ngày 15/9/2019.

X.T

Nguồn: Báo Khánh Hòa

Gửi bình luận

Gửi Làm lại