Khánh Hòa: Phát triển ổn định chăn nuôi gia súc, gia cầm

18/02/2016 | 10:16

(Người Chăn Nuôi) - Theo ngành chức năng tỉnh Khánh Hòa, tính đến nay, tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển tương đối ổn định về số lượng và có sự chuyển dịch hình thức nuôi.

Theo đó, chăn nuôi của tỉnh Khánh Hòa đang từng bước chuyển dịch sang hình thức công nghiệp quy mô lớn. Tính đến cuối năm 2015, tổng đàn trâu trên địa bàn tỉnh là 4.576 con; đàn bò 74.340 con; heo 135.644 con; đàn gia cầm gần 2,8 triệu con. Toàn tỉnh có 2112 cơ sở chăn nuôi heo tập trung, chiếm hơn 50% tổng đàn heo của tỉnh; 184 cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, quy mô hơn 1 triệu con, chiếm khoảng 50% tổng đàn gà; 25 cơ sở chăn nuôi bò quy mô trang trại với tổng đàn 863 con. Chưa kể, đàn đà điểu 15.000 con, chim cút hơn 100.000 con…

phát triển ổn định chăn nuôi gia súc gia cầm - chăn nuôi

Tính đến cuối năm 2015, tổng đàn gia cầm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa gần 2,8 triệu con

Theo lãnh đạo Chi cục Thú y tỉnh, trên địa bàn tỉnh hiện có trên 200.000 con gia súc; hơn 2,7 triệu gia cầm các loại, trong đó gà, vịt chiếm số lượng lớn. Khoảng thời gian trước Tết Nguyên đán, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu tăng nhẹ.

Linh Anh

Gửi bình luận

Gửi Làm lại