Khánh Hòa: Nâng cao hiệu quả chăn nuôi cho hộ nông dân

09/03/2017 | 03:26

(Người Chăn Nuôi) - Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt 2 gói hỗ trợ do Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đề xuất.

Theo đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đề xuất chính sách hỗ trợ với việc phối giống nhân tạo bò và mua bình Nitơ, thực hiện từ ngày 1/3. Cụ thể, hộ nuôi bò cái sinh sản quy mô từ 10 con trở xuống có nhu cầu sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí vật tư và phối giống nhân tạo; đối với bình Nitơ, hỗ trợ 5 triệu đồng/bình/người (điều kiện, người làm dịch vụ thụ tinh nhân tạo đã qua đào tạo, tập huấn, có chứng chỉ), đồng thời hỗ trợ đào tạo, tập huấn dẫn tinh viên (6 người), kinh phí toàn khóa học là 6 triệu đồng/người.

Ngoài ra, năm 2017, Trung tâm Khuyến nông tỉnh cũng đề xuất hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng 111 hầm biogas, tương đương 5 triệu đồng/hầm; hỗ trợ 50% kinh phí mua 16 con bò đực giống, tương đương 20 triệu đồng/con.

 Trong giai đoạn 2016 - 2020, tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện chương trình là hơn 8,8 tỷ đồng; trong đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đảm trách hơn 3,5 tỷ đồng, còn lại là do Trung tâm Khuyến nông đảm trách.

PV

Gửi bình luận

Gửi Làm lại