Hơn 762 tỷ đồng phòng, chống cúm gia cầm

16/11/2018 | 03:25

(Người Chăn Nuôi) - Đó là tổng kinh kinh phí cho Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh cúm gia cầm giai đoạn 2019 - 2025, trong đó nguồn từ Trung ương là 51,5 tỷ đồng, địa phương là 711 tỷ đồng.

Mục tiêu nhằm kiểm soát, khống chế không để dịch cúm gia cầm xảy ra và lây lan diện rộng. Chủ động giám sát để phát hiện sớm, cảnh báo và có giải pháp phòng, chống; Tạo điều kiện cho việc xây dựng thành công các vùng, các chuỗi cơ sở chăn nuôi gia cầm an toàn dịch bệnh. Bên cạnh đó, ngăn chặn không để các nhánh, chủng virus mới nguy hiểm xâm nhiễm vào Việt Nam. Đồng thời, tổ chức tiêm phòng đạt tỷ lệ tối thiểu 80% tổng đàn thuộc diện tiêm. Xây dựng thành công các vùng, chuỗi sản xuất gia cầm, sản phẩm gia cầm an toàn dịch bệnh theo khuyến cáo của Tổ chức Thú y Thế giới (OIE).

 

Sao Mai

Gửi bình luận

Gửi Làm lại