Phục Hòa (Cao Bằng): Tổng đàn gia súc gần 19 nghìn con

08/04/2015 | 15:45

Đến hết quý I/2015, tổng đàn gia súc của huyện Phục Hòa có 18.988 con.

Nông dân xã Cách Linh (Phục Hòa) chăm sóc đàn trâu của gia đình.

Trong đó, tổng đàn trâu có 5.898 con, vượt 5,3% kế hoạch (KH); tổng đàn bò 630 con, đạt 100% KH; tổng đàn lợn 12.460 con, vượt 5,8% KH. Tổng đàn trâu toàn huyện năm 2015 tăng do nhân dân bán bò chuyển sang nuôi trâu. Đồng thời, do tình hình dịch bệnh không có diễn biến phức tạp nên tổng số đàn lợn cũng tăng so với năm 2014.

Huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2015; thực hiện phun khử trùng tiêu độc tại 85 xóm  với 2.776 hộ dân; tổng diện tích được phun tiêu trùng khử độc hơn 222 nghìn m2. Ngoài ra, huyện cũng đã tổ chức tổ chức được 5 lớp tập huấn cho gần 200 hộ dân về ủ rơm, ủ chua thức ăn trâu, bò; thực hiện mô hình ủ rơm, u rê  tại 7 xóm với 140 hộ dân tham gia. Hỗ trợ 4 hộ, mỗi hộ là 2 triệu đồng xây dựng chuồng trại chăn nuôi bò.

Xuân Hoàng, Báo chí K9 - ĐHKH Thái Nguyên

Theo Báo Cao Bằng

Gửi bình luận

Gửi Làm lại