Hội Chăn nuôi và Thú y Bình Dương: Hỗ trợ hoạt động chăn nuôi cho hội viên

29/05/2018 | 03:19

(Người Chăn Nuôi) - Vừa qua, tại TP Thủ Dầu Một đã diễn ra Đại hội khóa II Hội Chăn nuôi và Thú y Bình Dương, nhằm tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013 - 2018 và định hướng những hoạt động chủ đạo nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Chú trọng phòng dịch


Ban chấp hành Hội Chăn nuôi và Thú y Bình Dương nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt Đại hội     Ảnh: Tự Ba

 

Với vai trò của tổ chức xã hội - nghề nghiệp, Ban chấp hành Hội đã xây dựng và phát động thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác của Hội suốt nhiệm kỳ qua. Thời gian qua, Hội đã vận động hội viên thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm (như bệnh cúm gia cầm; bệnh lở mồm long móng và tai xanh trên gia súc). Vận động hội viên phát triển chăn nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, an toàn sinh học trong chăn nuôi, bảo đảm vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Công tác tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và nâng cao tay nghề cho hội viên đã được Hội luôn quan tâm thực hiện. Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, Hội đã phối hợp tổ chức trên 80 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật, tuyên truyền văn bản pháp luật trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản cho hơn 3.200 lượt đối tượng là người chăn nuôi, cán bộ thú y.

Đồng thời, Hội luôn vận động hội viên thực hiện tốt công tác phòng chống dịch gia súc, gia cầm, phát triển chăn nuôi bền vững. Do đó, dịch bệnh gia súc, gia cầm đã được khống chế và kiểm soát. Trong giai đoạn 2013 - 2018 trên địa bàn tỉnh có xảy ra dịch trên gia súc, gia cầm nhưng ở quy mô nhỏ và được khoanh vùng, dập tắt kịp thời.

Hội cũng thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Nhà nước về lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm, chế biến sản phẩm động vật; các quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh động vật, nâng cấp cải tiến trong việc bảo đảm vệ sinh thú y, xử lý có hiệu quả chất thải trong chăn nuôi, giết mổ…

 

90% tham gia tổ chức Hội

Trong nhiệm kỳ  năm 2018 - 2023, Hội sẽ tiếp tục củng cố tổ chức Hội, nâng cao chất lượng và đổi mới phương thức hoạt động nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao hiệu quả trong sản xuất và tăng cường đoàn kết giải quyết những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Phấn đấu 90% cá nhân có hoạt động liên quan đến chăn nuôi, thú y tham gia tổ chức hội. Tiếp tục đẩy mạnh công tác Hội trong toàn thể hội viên, nhân rộng các mô hình sản xuất, chăn nuôi, chế biến giết mổ điển hình tiên tiến cho hội viên áp dụng vào sản xuất.

Ông Trần Phú Cường, Chủ tịch Hội nhấn mạnh: Hội sẽ triển khai hoạt động toàn diện về chăn nuôi, thú y, giết mổ; trong đó, tập trung vào các thông tin liên quan đến con giống, TĂCN, các biện pháp phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ… Vận động, thuyết phục hội viên là chủ các cơ sở giết mổ từng bước nâng cấp vệ sinh thú y. Đồng thời đưa ra các giải pháp về công tác phòng chống dịch bệnh và xây dựng vùng, cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh…

 

TL

Gửi bình luận

Gửi Làm lại