Hòa Vang: Điển hình chăn nuôi tại Đà Nẵng

19/04/2016 | 03:59

(Người Chăn Nuôi) - Theo số liệu của Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng, hiện nay hoạt động chăn nuôi nơi đây chủ yếu triển khai ở huyện Hòa Vang với tổng đàn trâu, bò gần 20.000 con, tổng đàn heo 65.477 con, tổng đàn gia cầm hơn 360.000 con.

Được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, chăn nuôi trên địa bàn huyện Hòa Vang được đầu tư và quan tâm lớn do đó, tốc độ phát triển tương đối nhanh. Nhiều dự án ứng dụng khoa học và công nghệ đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn đã tạo cơ hội cho nông dân phát triển chăn nuôi. Sau 2 năm tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chăn nuôi đã đạt một số kết quả như chuyển dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ trong các khu dân cư sang quy mô gia trại theo hướng an toàn sinh học; đổi mới quy trình giết mổ từ thủ công sang bán thủ công; chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm về thịt, trứng động vật quản lý chặt chẽ hơn. Nhiều chương trình dự án đầu tư cụ thể, định hướng, đã tạo điều kiện thuận lợi cho người sản xuất có cơ hội đầu tư phát triển chăn nuôi.

điển hình chăn nuôi tại đà nẵng - chăn nuôi

Phát triển chăn nuôi bò sữa tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang

Nhằm đa dạng hóa những sản phẩm của ngành chăn nuôi huyện Hòa Vang, trong thời gian qua, thông qua các đề tài, dự án phát triển nông thôn miền núi của Sở Khoa học và Công nghệ đã du nhập các con giống như: dê, thỏ New Zealand, heo rừng, gà H'Mông, bồ câu pháp, gà Ai Cập, gà sao, ếch Thái Lan… Với những con giống được du nhập góp phần làm cho một số trang trại gia súc, gia cầm đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Đặc biệt, từ năm 2010 đến nay, huyện Hòa Vang đã triển khai 2 mô hình chăn nuôi dê thâm canh và nuôi thỏ trắng New Zealand thuộc chương trình nông thôn miền núi của Bộ Khoa học và Công nghệ, hiệu quả rất thiết thực.

Để giảm thiểu sự lây lan của dịch bệnh và tránh tình trạng giết mổ trái phép trên địa bàn, đảm bảo vệ sinh môi trường, từ năm 2005 đến nay huyện đã chỉ đạo xây dựng 3 lò giết mổ tập trung tại 3 xã Hòa Tiến, Hòa Phước, Hòa Phong, đồng thời đưa vào ứng dụng kỹ thuật đệm lót sinh học trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, khắc phục mùi hôi, tạo môi trường thông thoáng cho gia súc, gia cầm tạo cảnh quan sạch bằng nền bê tông.

Mộc Lan

Gửi bình luận

Gửi Làm lại