Hòa Bình: Nuôi ong mật chất lượng cao

25/01/2018 | 03:57

(Người Chăn Nuôi) - Ðược sự hỗ trợ của Dự án “Nuôi ong mật chất lượng cao trong nông hộ tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên”, Trung tâm Khuyến nông Hòa Bình triển khai mô hình 100 đàn ong nội (A.cenara) với 5 hộ tại phường Ðồng Tiến, TP. Hòa Bình.

nuôi ong lấy mật

Dự án đã hỗ trợ cho mỗi hộ 20 đàn ong, mỗi đàn có 3 cầu đạt tiêu chí về kỹ thuật và chất lượng con giống, đảm bảo tỷ lệ trứng, ấu trùng, nhộng. Ðồng thời cấp 20 kg đường/hộ và được tập huấn về kỹ thuật nuôi ong... Kết quả sau 9 tháng triển khai, đàn ong sinh trưởng phát triển khỏe mạnh, không mắc dịch bệnh, năng suất mật ước đạt 18,8 kg/đàn/năm, tăng hơn 13% so với hộ ngoài mô hình.

Diệu Châu

Gửi bình luận

Gửi Làm lại