Hòa Bình: Bàn giao cám vỗ béo bò thịt

14/06/2017 | 08:36

(Người Chăn Nuôi) - Ðược sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Trung tâm Khuyến nông Hòa Bình vừa phối hợp với UBND hai xã Tử Nê và Quy Hậu, huyện Tân Lạc tổ chức bàn giao thức ăn chăn nuôi cho các hộ tham gia mô hình “Cải tạo đàn bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo và vỗ béo bò thịt đạt năng suất, chất lượng”.

Chăn nuôi bò thịt

Quy mô đưa vào vỗ béo 205 con với 70 hộ dân tham gia (xã Tử Nê 35 hộ với 100 con bò, xã Quy Hậu 35 hộ với 105 con bò). Trước khi giao cám thức ăn các hộ được tập huấn kỹ thuật lựa chọn bò đưa vào vỗ béo, kỹ thuật vỗ béo bò thịt, cách cho ăn từng giai đoạn, tiêm phòng, cấp… Ngoài tập huấn, các hộ còn được cấp phát 50% thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho trâu, bò thịt vỗ béo.

Sao Mai

Gửi bình luận

Gửi Làm lại