Hồ sơ đăng ký tham gia "Sản phẩm Vàng chăn nuôi gia cầm Việt Nam 2016"

02/08/2016 | 04:16

(Người Chăn Nuôi) - Được sự chỉ đạo của Bộ NN&PTNT, Hiệp Hội chăn nuôi Gia cầm Việt Nam phối với Cục Chăn nuôi, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức Chương trình Bình chọn và trao tặng Danh hiệu “Sản phẩm vàng chăn nuôi Gia cầm Việt Nam 2016” nhằm kịp thời ghi nhận, tôn vinh những sản phẩm liên quan đến ngành chăn nuôi Gia cầm như: sản phẩm chăn nuôi, con giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, sản phẩm gia cầm chế biến, chuồng trại, mô hình chăn nuôi,… của các doanh nghiệp, hộ chăn nuôi trong cả nước.

Từ đó, tạo phong trào lao động, sản xuất, không ngừng nghiên cứu, cải tiến, theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần đẩy mạnh chăn nuôi gia cầm Việt Nam phát triển bền vững.  

Tiêu chí xét danh hiệu được chia theo nhóm: Con giống, Thức ăn, Thuốc thú y, Chế biến tiêu thụ, Vật tư thiết bị, Mô hình tổ chức sản xuất. Hội đồng giám khảo bao gồm: Đại diện lãnh đạo Cục Chăn nuôi, Hiệp Hội Gia cầm Việt Nam, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, cùng lãnh đạo các cơ quan, thành phần chủ chốt trong Ban tổ chức, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý có uy tín.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận Hồ sơ dự giải xin vui lòng liên hệ BTC:

Ms Trần Thương: 098 3718496;  Email: tranthuong10588@gmail.com

Ms Bảo Ngọc: 098 999 1977;  Email: ngocnguoichannuoi@gmail.com

 

Hoặc tải mẫu Hồ sơ dưới đây: 

1. Mẫu Hồ sơ xét tặng Danh hiệu “Sản phẩm vàng chăn nuôi Gia cầm Việt Nam 2016”

2. Công văn chỉ đạo của Bộ NN&PTNT 

3. Quyết định ban hành Quy chế bình chọn, trao tặng danh hiệu

4. Quy chế Chương trình bình chọn danh hiệu

5. Quyết định thành lập Ban tổ chức 

6. Danh sách Ban tổ chức

7. Quyết định thành lập Ban thư ký

8. Công văn 3 đơn vị ký

Ban Tổ chức

Gửi bình luận

Gửi Làm lại