Hậu Giang: Số hộ chăn nuôi heo nhỏ lẻ chiếm gần 73%

06/10/2016 | 08:32

Theo số liệu điều tra của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hậu Giang, toàn tỉnh hiện có khoảng 18.478 hộ chăn nuôi heo.

Trong đó có 84 hộ chăn nuôi heo từ 100 con trở lên, chiếm chưa đầy 0,5% tổng số hộ, với tổng số 21.682 con, chiếm 12,47% tổng đàn; có 5.035 hộ chăn nuôi heo từ 10 - 99 con, chiếm 27,24% tổng số hộ, với tổng số 104.108 con, chiếm gần 60% tổng đàn (bình quân 21 con/hộ); có 13.359 hộ chăn nuôi heo dưới 10 con, chiếm 72,28% tổng số hộ, với tổng số 48.053 con, chiếm 27,63% tổng đàn (bình quân 4 con/hộ).

Cũng theo đánh giá của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hậu Giang, chăn nuôi heo của tỉnh chủ yếu theo hình thức nhỏ lẻ, trong khi đó việc đầu tư chăn nuôi với quy mô lớn theo hình thức trang trại lại không đáng kể. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, số lượng đàn heo thả nuôi của từng hộ tăng dần, điều này cho thấy xu hướng phát triển sản xuất hàng hóa đang hình thành và chuyển biến tích cực trong ý thức người dân.

Gia Nguyễn

Nguồn: Báo Hậu Giang

Gửi bình luận

Gửi Làm lại