Hà Nội: Đẩy mạnh xây dựng vùng chăn nuôi gia cầm an toàn dịch bệnh

26/09/2019 | 07:23

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch phòng, chống bệnh cúm gia cầm giai đoạn 2019 - 2025.

Theo đó, các địa phương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, nguy cơ tái phát, xâm nhiễm của các chủng vi rút nguy hiểm vào Việt Nam và thành phố. Đồng thời, các địa phương tập trung công tác tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm, đạt tối thiểu 80% tổng đàn gia cầm thuộc diện phải tiêm; tổ chức lấy mẫu giám sát ở các vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh để tạo điều kiện cho việc xây dựng thành công các vùng, cơ sở chăn nuôi gia cầm an toàn dịch bệnh... 

Liên quan đến nhiệm vụ trên, các ngành chức năng thành phố phối hợp với các quận, huyện, thị xã kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tại các trạm kiểm dịch đầu mối giao thông, cơ sở nguy cơ cao, các chợ buôn bán gia cầm sống...; hướng dẫn địa phương xây dựng vùng cơ sở chăn nuôi gia cầm an toàn dịch bệnh. Toàn thành phố phấn đấu đến năm 2025, có ít nhất 3 - 5 vùng an toàn dịch bệnh và 20 cơ sở chăn nuôi gia cầm an toàn dịch bệnh.

Quỳnh Dung

Nguồn: Hà Nội mới

Gửi bình luận

Gửi Làm lại