Hà Nội: 232 xã, phường, thị trấn đã qua 30 ngày không phát sinh bệnh Dịch tả lợn châu Phi

01/11/2019 | 08:18

Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, đến nay, trên địa bàn thành phố, bệnh Dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 32.480 hộ chăn nuôi (chiếm 40,2% tổng số hộ, cơ sở chăn nuôi) ở 2.377 thôn, tổ dân phố của 449 xã, phường, thị trấn thuộc 24 quận, huyện, thị xã.

Bệnh Dịch tả lợn châu Phi làm mắc bệnh và tiêu hủy 539.220 con lợn (chiếm 28,8% tổng đàn) với trọng lượng 36.875 tấn. Tổng số lợn nái, lợn đực giống phải tiêu hủy là 70.532 con, chiếm 13% tổng số lợn phải tiêu hủy.

Đến nay, có 232 xã, phường, thị trấn (chiếm 52% tổng số xã, phường, thị trấn xảy ra bệnh Dịch tả lợn châu Phi) đã qua 30 ngày không phát sinh lợn mắc bệnh.

Để phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi hiệu quả, Sở NN&PTNT sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, chính quyền các địa phương nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai phòng, chống bệnh dịch này. 

Hoài Thu

Nguồn: Hà Nội Mới

Gửi bình luận

Gửi Làm lại