Hà Nội: 137 xã, phường qua 30 ngày không phát sinh bệnh Dịch tả lợn châu Phi

31/07/2019 | 04:42

Ngày 29/7, Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, trong tuần (từ ngày 22/7 đến 28/7), bệnh Dịch tả lợn châu Phi phát sinh mới tại 164 hộ, cơ sở chăn nuôi, một thôn; làm mắc bệnh, tiêu hủy 3.696 con lợn với trọng lượng 242.352 kg.

So với tuần trước (từ ngày 15/7 đến 21/7), số hộ phát sinh bệnh Dịch tả lợn châu Phi giảm 211 hộ, cơ sở chăn nuôi; số lợn tiêu hủy giảm 2.406 con.

Tính đến ngày 28/7, bệnh Dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 28.532 hộ chăn nuôi (chiếm 35,3% tổng số hộ, cơ sở chăn nuôi) ở 2.312 thôn, tổ dân phố của 447 xã, phường, thị trấn thuộc 24 quận, huyện, thị xã; làm mắc bệnh và tiêu hủy 496.553 con lợn (chiếm 26,5% tổng đàn) với trọng lượng 34.151 tấn. Tổng số lợn nái, lợn đực giống phải tiêu hủy là 65.135 con, chiếm 13% tổng số lợn phải tiêu hủy trên địa bàn thành phố.

Đến nay, đã qua 30 ngày, có 137 xã, phường thuộc 24 quận, huyện không phát sinh bệnh Dịch tả lợn châu Phi. Ngoài các đợt vệ sinh, khử trùng tiêu độc đại trà, thành phố và chính quyền địa phương đã cấp bổ sung 232 tấn hóa chất, 8.084 tấn vôi bột để khử trùng, tiêu độc ổ dịch, đặc biệt là nơi có nguy cơ mắc bệnh cao...

Ngọc Quỳnh

Nguồn: Hà Nội mới

Gửi bình luận

Gửi Làm lại