Hà Giang: Phát triển 500 con đại gia súc tại Yên Minh

11/03/2020 | 11:59

(Người Chăn Nuôi) - Huyện Yên Minh đã và đang đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Đề án phát triển nửa triệu con đại gia súc giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025; nhằm tăng số lượng đàn gia súc và chuyển dịch dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang quy mô gia trại, trang trại.

Yên Minh thiếu đất và nước sản xuất, khó khăn trong phát triển ngành trồng trọt. Vì vậy, chăn nuôi được coi là hướng phát triển chính giúp các hộ giảm nghèo bền vững, vươn lên khá giả. Để thúc đẩy phát triển chăn nuôi, huyện Yên Minh đã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch, đặc biệt là các văn bản liên quan đến những định hướng của tỉnh về phát triển đàn đại gia súc.

Sau gần 2 năm triển khai, đến nay, tổng đàn gia súc trên địa bàn huyện đạt 34.852 con, đạt 93,71% so kế hoạch tỉnh giao, trong đó đàn trâu có 13.635 con, đàn bò 21.217 con, số lượng trâu, bò tăng tự nhiên và tăng cơ học theo từng tháng.

Đại diện Phòng NN&PTNT huyện cho biết, để nâng cao hiệu quả chăn nuôi theo hướng bền vững, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, hạn chế thả rông, tránh gây ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh. Cùng đó, địa phương cũng có cơ chế hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi, chú trọng đến thị trường tiêu thụ sản phẩm và cải tạo, nâng cao tầm vóc, thể trạng đàn gia súc thông qua việc bình tuyển, chọn lọc con giống. Đồng thời, tích cực mở rộng diện tích trồng cỏ, đáp ứng nguồn thức ăn cho gia súc và tăng cường thụ tinh nhân tạo; phát huy hiệu quả hoạt động các chợ gia súc trên địa bàn; làm tốt công tác tiêm vaccine, phun tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh, chống rét cho gia súc.

Nhưng để thực hiện hiệu quả hơn nữa Đề án nửa triệu con đại gia súc trong thời gian tới, Yên Minh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các cá nhân, tập thể đầu tư vào phát triển chăn nuôi theo quy mô lớn và xây dựng các cơ sở chế biến, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, nhất là các doanh nghiệp, hợp tác xã; phát triển cỏ có năng suất, chất lượng cao, đặc biệt phát triển các giống cỏ chịu lạnh và hàm lượng dinh dưỡng cao, chuyển đổi diện tích đang trồng cây lương thực kém năng suất sang trồng cỏ phục vụ chăn nuôi. Phấn đấu tăng trưởng tổng đàn đại gia súc bình quân 5,43%/năm, trong đó tập trung chỉ đạo chương trình thụ tinh nhân tạo cho đàn gia súc 500 con/năm thành công, tăng đàn cơ học...               

Ngọc Anh

Gửi bình luận

Gửi Làm lại