Hà Tĩnh: Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2017

13/03/2017 | 08:59

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành chỉ thị yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ngành triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống, dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2017 theo quy định.

Chủ động phòng chống bệnh trên gia súc, gia cầm tại Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tăng cường thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách chăn nuôi, thú y nhằm nâng cao nhận thức, tính tự giác cho người chăn nuôi, nuôi trồng, giết mổ, buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm, thủy sản và hành nghề thú y để thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Thảo Dương

Gửi bình luận

Gửi Làm lại