Greenfeed Việt Nam: Doanh thu chi nhánh Bình Định sẽ đạt 1.800 tỷ đồng

06/04/2015 | 16:47

(Người Chăn Nuôi) - Báo cáo của Công ty CP Greenfeed Việt Nam chi nhánh Bình Định cho thấy, năm 2014 mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần vượt khó, tổng doanh thu năm 2014 vẫn đạt 1.406,58 tỷ đồng, tăng 9% so cùng kỳ năm 2013; thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước trên 54 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động trên 5,5 triệu đồng/người/tháng.

Kế hoạch năm 2015, dự kiến tổng doanh thu khoảng 1.800 tỷ đồng, tăng 29% so cùng kỳ năm 2014.      

Mộc Lan

Gửi bình luận

Gửi Làm lại