Giảm protein thô trong khẩu phần ăn giúp cải thiện sức khỏe đường ruột ở heo con

16/05/2019 | 09:19

(Người Chăn Nuôi) - Thức ăn là một trong những yếu tố quan trọng nhất, chiếm 60 - 70% tổng chi phí trong chăn nuôi heo. Đối với các khẩu phần ăn cho heo con thương phẩm, việc lập khẩu phần thức ăn đáp ứng nhu cầu lysine từ nguồn protein của khẩu phần sẽ làm tăng hàm lượng các axit amin thiết yếu và không thiết yếu khác (AA) vượt quá nhu cầu

Khẩu phần dạng này thường có hàm lượng protein thô (CP) cao. Các tác động tiêu cực chính của khẩu phần protein cao gồm có sự bài tiết Ni - tơ quá mức, giảm khả năng sử dụng Ni - tơ lên men protein đường ruột cao hơn và vấn đề cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là chi phí thức ăn cao hơn. Mối quan tâm về môi trường quan trọng nhất trong các trang trại chăn nuôi heo là phát thải amoniac và Ni - tơ gây ô nhiễm không khí và nước. Nhiều cuộc thảo luận đã và đang diễn ra về các chiến lược nhằm giảm amoniac và các khí thải độc hại khác trong chăn nuôi heo.

Việc giảm hàm lượng CP trong khẩu phần đồng thời đáp ứng các nhu cầu dinh dưỡng với các AA bổ sung được đề xuất là một trong những chiến lược dinh dưỡng hiệu quả nhất để giảm bài tiết nitơ và tăng cường sức khỏe đường ruột. Chiến lược này đã đạt được sự quan tâm trong ngành chăn nuôi heo suốt thập kỷ qua.

Lợi ích của việc giảm 1% hàm lượng CP trong khẩu phần thức ăn của heo con 

  • Cải thiện khả năng tiêu hóa dưỡng chất
  • Giảm bài thải Ni - tơ và và amoniac lần lượt là 10% và 12%
  • Giảm lượng nước tiêu thụ và lượng phân thải ra lần lượt là 3% và 5%
  • Tăng cường sức khỏe đường ruột bằng cách điều chỉnh hệ vi sinh vật đường ruột và duy trì sự toàn vẹn của ruột
  • Tiết kiệm chi phí thức ăn

Giảm lượng protein thô trong khẩu phần ăn sẽ giảm thiểu tiêu chảy sau cai sữa ở heo con

          Trong thực tiễn nuôi heo truyền thống, khẩu phần ăn với hàm lượng CP cao đã được sử dụng ở heo con để tạo điều kiện chuyển đổi thuận lợi từ sữa heo mẹ sang thức ăn đặc. Thực tế này sẽ dẫn đến quá trình lên men protein tăng lên ở ruột sau và tăng sinh vi khuẩn gây bệnh trong ruột, dẫn đến hậu quả là tiêu chảy (PWD) ở heo con cai sữa. Ảnh hưởng của khẩu phần giảm CP để hạn chế hậu quả trên sức khỏe đường ruột ở heo con thông qua thay đổi về quần thể và hoạt động của vi sinh vật. Nuôi heo con với khẩu phần giảm CP mà không thay đổi cơ cấu AA lý tưởng đã làm giảm lượng chất nền có sẵn cho sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh và làm giảm quá trình lên men protein và sản sinh ra các chất chuyển hóa độc hại (Opapeju et al., 2008). Một trong những yếu tố chính gây ra tiêu chảy sau cai sữa là sự lên men của protein và AA không tiêu hóa bởi các vi khuẩn trong ruột (đánh giá của Wang và cộng sự, 2018). Trong khẩu phần CP cao, các sản phẩm trao đổi độc hại này được sinh ra với số lượng lớn có thể gây ra tiêu chảy sau cai sữa ở heo con. Ngoài ra, khẩu phần CP cao làm tăng pH đường ruột có thể có lợi cho sự tăng sinh của vi khuẩn gây bệnh như Bacteroides Clostridium spp, do đó làm tăng tỷ lệ mắc bệnh PWD. Các nghiên cứu trước đây đã chứng minh rằng heo con được cho ăn khẩu phần giảm CP được bổ sung AA giúp giảm thiểu tỷ lệ mắc bệnh PWD ở heo con.

Khẩu phần giảm protein thô thúc đẩy hệ vi sinh vật đường ruột

          Hệ vi khuẩn đường ruột là một trong những thành phần quan trọng nhất để duy trì chức năng đường ruột. Hàm lượng protein trong khẩu phần được coi là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thành phần và hoạt động của hệ vi sinh vật đường ruột (Chen và cộng sự, 2018). Các nghiên cứu trước đây đã chứng minh rằng heo con được cho ăn khẩu phần giảm CP làm giảm vi khuẩn gây bệnh (Clostridium, Coliforms) so với những con được cho ăn khẩu phần CP cao (Wellock et al., 2006; Opapeju et al., 2009; Bhandari et al., 2010).

Tóm lại, việc xây dựng khẩu phần ăn giảm CP bằng cách sử dụng AA bổ sung giúp cho chăn nuôi heo khỏe mạnh và bền vững hơn.

Dr. Balachandar Jayaraman and Dr. Pradeep Krishnan

Evonik (SEA) Pte. Ltd., Singapore

Gửi bình luận

Gửi Làm lại