Gia Lai: Chuyển dịch sang chăn nuôi tập trung

12/04/2018 | 08:16

(Người Chăn Nuôi) - Theo thống kê, toàn tỉnh Gia Lai có 25 trang trại chăn nuôi bò và 177 trại chăn nuôi heo quy mô tập trung.

Với mục tiêu duy trì tốc độ phát triển đàn bò toàn tỉnh bình quân giai đoạn 2017 - 2020 là 10,3%/năm (trong đó đàn bò lai đến năm 2020 chiếm 72,5%); tỉnh sẽ tập trung phát triển mạnh đàn bò với nhiều hình thức và quy mô khác nhau như chăn nuôi tập trung thâm canh, chăn nuôi kết hợp với trồng trọt… khuyến khích và thu hút mọi thành phần, tổ chức trong và ngoài tỉnh đầu tư phát triển chăn nuôi trang trại theo hướng công nghiệp ở tất cả các địa phương nhằm tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường; trong đó ưu tiên phát triển các giống bò Brahman, Sahiwal, Limousine…

 

Bảo Bình

Gửi bình luận

Gửi Làm lại