Giảm mở rộng quy mô đàn heo

13/03/2017 | 07:56

(Người Chăn Nuôi) - Nhằm đảm bảo cho ngành chăn nuôi phát triển bền vững, Bộ NN&PTNT vừa có văn bản về “Chăn nuôi heo và thức ăn chăn nuôi công nghiệp”

giảm mở rộng quy mô đàn heo

 

Nhằm đảm bảo cho ngành chăn nuôi phát triển bền vững, Bộ NN&PTNT vừa có văn bản về “Chăn nuôi heo và thức ăn chăn nuôi công nghiệp”, đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn thực hiện các nội dung như: Rà soát quy hoạch chăn nuôi gắn với thị trường chung và tiềm năng của từng địa phương. Hạn chế mở rộng quy mô đầu heo trên địa bàn, nhất là đàn heo nái, mà chuyển hướng nhanh sang thay đổi cơ cấu giống, khuyến khích phát triển các giống cao sản và giống đặc sản phục vụ các loại hình chăn nuôi theo các phân khúc thị trường khác nhau...

Tuấn Khang

Gửi bình luận

Gửi Làm lại