Đức Linh (Bình Thuận): Bệnh dịch tả gây chết 10.000 con vịt

27/09/2017 | 04:21

UBND huyện Đức Linh (Bình Thuận) vừa thống kê từ đầu năm đến nay bệnh dịch tả trên đàn vịt xảy ra ở địa bàn thị trấn Đức Tài làm chết gần 5.000 con, ở xã Trà Tân chết gần 5.000 con.

1000 con vịt chết

 

Bệnh lở mồm, long móng xảy ra trên 16 con bò/3 hộ tại xã Đức Chính. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Ngành chức năng Đức Linh đã thực hiện kịp thời công tác chôn lấp, khử trùng đối với bầy vịt chết, làm tốt công tác khoanh vùng, khống chế và dập bệnh trên đàn vịt và điều trị khỏi bệnh cho bò không để tiếp tục lây lan. Tập trung công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm trên 3.499 con. Đã tổ chức tiêm phòng được 771.249 liều vacine. Kiểm dịch được 224.967 con heo, 685 trâu, bò, dê và 1.291.884 con gia cầm thương phẩm xuất ra ngoài huyện.

Trần Thi

Báo Bình Thuận

Gửi bình luận

Gửi Làm lại