Đồng Nai: Huyện Trảng Bom hướng tới tăng tỷ trọng chăn nuôi

24/06/2015 | 16:22

(Người Chăn Nuôi) - Theo UBND huyện Trảng Bom, hiện nay, tỷ trọng ngành chăn nuôi của huyện chiếm gần 67% trong sản xuất nông nghiệp và tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi.

Toàn huyện hiện có 341 trang trại chăn nuôi, trong đó, 4 trang trại đạt chuẩn VietGAP và 270 trang trại áp dụng quy trình chăn nuôi công nghiệp đảm bảo an toàn sinh học. Các trang trại được đầu tư theo hướng sản xuất công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao.

Được biết, đến nay, tổng đàn gia cầm trên địa bàn huyện khoảng 20 triệu con, đàn heo hơn 200.000 con. Tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành chăn nuôi hàng năm khoảng 6%.

Linh Anh

Gửi bình luận

Gửi Làm lại