Đồng Nai: Hội thảo bảo vệ môi trường ngành chăn nuôi

26/09/2016 | 09:11

(Người Chăn Nuôi) - Hội thảo do Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai đã tổ chức, mục đích nhằm đưa đến giải pháp xử lý chất thải mới trong chăn nuôi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho các trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Đồng Nai hiện có khoảng 2.578 trang trại chăn nuôi, với số lượng đàn heo khoảng 1,7 triệu con, gà 16 triệu con. Hiện nay đa phần các trang trại chăn nuôi tại Đồng Nai vẫn xử lý chất thải từ chăn nuôi bằng hầm bioga. Nước thải hầu hết chưa được xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định trước khi thải ra môi trường, do vậy nguy cơ gây ô nhiễm môi trường xung quanh vẫn ở mức cao.

Tại hội thảo này, nội dung tập trung chủ yếu vào các vấn đề như: giới thiệu cho các trang trại  phương pháp xử lý chất thải bằng chế phẩm sinh học, ủ phân hữu cơ, áp dụng sản xuất sạch hơn vào chăn nuôi, chăn nuôi trên nền đệm lót sinh học xử lý chất thải bằng chế phẩm sinh học, ủ phân hữu cơ, xử lý bằng công nghệ ép tách phân… Những giải pháp mới này hy vọng sẽ làm thay đổi môi trường chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

PV

Gửi bình luận

Gửi Làm lại