Đồng Nai: Giãn nợ cho người nuôi heo

16/08/2017 | 06:06

(Người Chăn Nuôi) - Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai, dư nợ cho vay nuôi heo trên địa bàn tỉnh đến cuối tháng 6/2017 là hơn 2,2 nghìn tỷ đồng, giảm gần 80 tỷ đồng so với cuối năm 2016.

giãn nợ ngươi nuoi heo

 

Trong đó, vốn vay ngắn hạn hơn 1,3 ngàn tỷ đồng, vốn cho vay trung, dài hạn gần 900 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, các ngân hàng trong tỉnh đã miễn, giảm lãi vay gần 30 tỷ đồng cho các khách hàng chăn nuôi heo. Doanh số cho vay mới từ khi có chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai là gần 178 tỷ đồng. Để hỗ trợ người chăn nuôi heo vượt khó khăn, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai đã yêu cầu các ngân hàng thương mại cơ cấu lại thời hạn trả nợ, cho vay mới để phục hồi sản xuất. Đến nay đã có 620 khách hàng trong tỉnh được hỗ trợ.

 

TT

Gửi bình luận

Gửi Làm lại