Đơn Dương (Lâm Đồng): Sản lượng sữa bò tươi toàn huyện đạt trên 50 tấn/ngày

22/06/2015 | 15:27

Phòng Nông nghiệp huyện Đơn Dương cho biết, tổng đàn bò sữa trên địa bàn huyện Đơn Dương hiện nay đang tăng nhanh, đạt trên 9.800 con. Chủ yếu được nuôi trong dân (trên 6.700 con), trong đó số bò đang cho sữa gần 2.600 con với sản lượng sữa đạt trên 50 tấn/ngày.

Một cuộc khảo sát của ngành chức năng huyện cho biết trên 90% hộ dân nuôi bò sữa đã sử dụng máy vắt sữa; hầu hết chuồng trại đều đảm bảo yêu cầu vệ sinh. Doanh thu về sữa 78 triệu đồng/con/chu kỳ. Hiện 4 hợp tác xã và nhiều tổ hợp tác chăn nuôi bò sữa đang làm ăn rất hiệu quả trên địa bàn Đơn Dương; có 10 trạm thu mua sữa của các công ty trong và ngoài nước đang thu mua sản phẩm trên địa bàn.                        

VT

Nguồn: Báo Lâm Đồng

Gửi bình luận

Gửi Làm lại