Độc đáo chợ lợn con ở Nghệ An

12/07/2016 | 11:11

Chợ lợn con được hình thành hơn 10 năm nay ở xã Tràng Sơn (Đô Lương). Tại đây người dân tìm đến để mua lợn giống về nuôi còn tiểu thương thu mua để bán lại. Chợ gồm các giống như: lợn đen, lợn móng cái, lợn đại bạch.

Thái An - Trương Hiền

Nguồn: Báo Nghệ An

Gửi bình luận

Gửi Làm lại