Dinh dưỡng cho heo nái nuôi con

16/02/2016 | 03:57

Giai đoạn heo nái nuôi con là một trong những giai đoạn quan trọng nhất quyết định năng xuất cũng như hiệu quả chăn nuôi heo nái và cũng là giai đoạn quyết định tới chất lượng con giống để chuẩn bị cho các giai đoạn chăn nuôi heo về sau.

 

1. Yêu cầu dinh dưỡng trong giai đoạn này cần:
 
- Heo mẹ cần ăn tốt để đảm bảo sữa nuôi con và cân bằng thể trạng.
- Heo mẹ trong giai đoạn này cần giữ được thể trạng tốt (hao mòn heo mẹ thấp nhất có thể) và hao mòn cơ thể heo mẹ ảnh hưởng tới lượng thức ăn tiêu thụ /ngày .
Trong giai đoạn này nếu heo mẹ không duy trì một thể trạng ổn định tới lúc cai sữa (heo quá gầy) sẽ dẫn tới
+ Giảm số trứng rụng ở lần sinh sản sau (đẻ ít con hơn vào lứa sau).
+ Kéo dài thời gian chờ phối.
 
Bảng hao mòn heo mẹ ảnh hưởng tới thời gian lên giống
 
nuôi heo nái sinh sản
 
2. Nhu cầu dinh dưỡng cho heo nái giai đoạn nuôi con:
 
Việc duy trì thể trạng tốt và đảm bảo sữa cho heo con đòi hỏi một lượng lớn năng lượng, protein-acid amin, vitamin, khoáng và nước.
 
3. Năng lượng:
 
 
Nhu cầu năng lượng của heo được xác định theo NRC 1998.
- ME giai đoạn mang thai = 105 kcalME/kgW0,75.
- ME cho quá trình tiết sữa: ME milk = (6,83 x ADG x số heo con) - 125 x số heo con.
Bảng chuyển đổi: Thể trọng (WB) sang thể trọng trao đổi (W0,75)
 
nuôi heo nái sinh sản
 
Như vậy năng lượng cần thiết cho nái giai đoạn nuôi heo con được tính như sau:
Heo nái đẻ lứa 3 (200kg) đang nuôi 10 heo con, độ tuổi tuần 3 (ADG: 240g/con/ngày)
ME duy trì: 200 kg thể trọng (WB) = 53,2 W0,75 --> ME = 110 x 53,2 = 5852 kcal
ME tiết sữa: ME milk = (6,83 x 240 x 10) - (125 x 10) = 15142 kcal
Tổng năng lượng cần cung cấp cho heo là: 15142 + 5852 = 20994 kcal
 
4. Protein và các acid amin:
 
Nhu cầu về protein cho heo nái giai đoạn này theo nghiên cứu của NRC, 1998, protein thô trong thức ăn chiếm 19%, trong thành phần các acid amin trong khẩu phần thức ăn cần được cân đối.
 
Bảng thành phần protein và các acid amin trong khẩu phần thức ăn
 
nuôi heo nái sinh sản
 
5. Nước:
 
Nước giai đoạn này rất cần thiết cho heo: Thức ăn + nước = sữa
Đối với heo mẹ giai đoạn này cần được uống tự do nước sạch và mát.
 
Lượng nước cần thiết và tốc độ chảy
 
 
6. Cung cấp lượng thức ăn cho nái đẻ nuôi con:
 
Ta có thể tính lượng thức ăn cho heo bằng cách tính theo năng lượng cần thiết
VD: cần tính lượng thức ăn cho một nái đẻ lứa 3 có khối lượng 200kg đang nuôi 10 heo con ở tuần thứ 3 sau sinh.
 
+ Năng lượng mà heo mẹ cần nhận được là: 20994 kcal/ngày
+ Thức ăn cho heo nái giai đoạn nuôi con trên thị trường hiện nay thường có năng lượng trao đổi ME: 3100 kcal/kg thức ăn
→ như vậy cần cho heo ăn 20994/3100 = 6,7 kg thức ăn/ngày
 
Tuy nhiên trong quá trình nuôi ta cũng cần có sự điều chỉnh sao cho phù hợp với điều kiện cũng như con giống của trại.
 
Do đây là giai đoạn quan trọng quyết định hiệu qủa chăn nuôi heo nái nên chú trọng dinh dưỡng cho heo ngay từ trước khi heo đẻ đến hết quá trình nuôi con.
 
dinh dưỡng cho heo nái nuôi con
 
Việc đáp ứng nhu cầu của heo nái giai đoạn nuôi con cùng với việc quản lý, chăm sóc heo cũng như phòng chống dịch bệnh giúp đàn heo con khoe mạnh, chất lượng con giống tốt, tăng thời gian khai thác heo nái, nâng cao năng xuất và giảm tỷ lệ loại thải heo nái. Từ đó nâng cao hiệu quả chăn nuôi heo nái.
 
Theo VietDVM