Hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ

14/04/2015 | 14:47

(Người Chăn Nuôi) - Ngày 4/9/2014, Chính phủ ban hành Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015 đến 31/12/2020.

Theo quyết định này, các hộ gia đình trực tiếp chăn nuôi lợn, trâu, bò, gia cầm; người làm dịch vụ phối giống nhân tạo gia súc sẽ thuộc diện hỗ trợ.

Cụ thể:

Hỗ trợ phối giống nhân tạo hàng năm đối với lợn, trâu, bò:

Mức hỗ trợ:

- Hỗ trợ 100% kinh phí về liều tinh cho các hộ chăn nuôi để thực hiện phối giống cho lợn nái. Mức hỗ trợ không quá 2 liều tinh cho một lần phối giống và không quá 5 liều tinh cho một lợn nái/năm.

- Hỗ trợ 100% kinh phí vật tư phối giống nhân tạo (tinh đông lạnh và Nitơ lỏng, găng tay, dẫn tinh quản) cho các hộ chăn nuôi để phối giống cho trâu, bò cái sinh sản. Mức hỗ trợ không quá 2 liều tinh/bò thịt/năm, 4 liều tinh/bò sữa hoặc trâu/năm.

Điều kiện hỗ trợ:

- Hộ chăn nuôi dưới hoặc 10 con lợn nái; dưới hoặc 10 con trâu, bò sinh sản;

- Sử dụng loại tinh theo yêu cầu của địa phương, có nhãn mác rõ ràng và tiêu chuẩn chất lượng phù hợp hướng dẫn của Bộ NN&PTNT.

Mỗi hộ nuôi được mua không quá 200 con vịt giống bố mẹ hậu bị - Ảnh: Trần Út

Hỗ trợ mua lợn, trâu, bò đực giống và gà, vịt giống bố mẹ hậu bị:

Mức hỗ trợ:

- Hỗ trợ một lần đến 50% giá trị con giống lợn, trâu, bò đực giống cho các hộ chăn nuôi ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn để thực hiện phối giống dịch vụ với mức: Không quá 5.000.000 đồng/con đối với lợn đực giống từ 6 tháng tuổi trở lên, mỗi hộ được hỗ trợ mua không quá 3 con lợn đực giống; Hỗ trợ không quá 20.000.000 đồng/con đối với bò đực giống từ 12 tháng tuổi trở lên hoặc không quá 25.000.000 đồng/con trâu đực giống từ 24 tháng tuổi trở lên, mỗi hộ được hỗ trợ mua 1 con trâu hoặc 1 con bò đực giống.

- Hỗ trợ 1 lần đến 50% giá trị gà, vịt giống bố mẹ hậu bị. Mức hỗ trợ bình quân đối với gà, vịt giống không quá 50.000 đồng/con, mỗi hộ được hỗ trợ mua không quá 200 con gà hoặc 200 con vịt giống bố mẹ hậu bị.

Điều kiện hỗ trợ:

- Hộ chăn nuôi các đối tượng lợn, trâu, bò đực giống để phối giống dịch vụ hoặc nuôi gà, vịt giống gắn với ấp nở cung cấp con giống;

- Mua loại giống phù hợp yêu cầu của địa phương; có nguồn gốc từ các cơ sở sản xuất giống vật nuôi, có lý lịch rõ ràng đối với lợn, trâu và bò hoặc phẩm cấp giống phù hợp đối với gà, vịt; có tiêu chuẩn chất lượng phù hợp theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT;

- Mỗi hộ chỉ được hỗ trợ mua một trong các đối tượng: hoặc lợn đực giống, hoặc trâu đực giống, hoặc bò đực giống, hoặc gà giống hoặc vịt giống.

Hỗ trợ về xử lý chất thải chăn nuôi:

Mức hỗ trợ:

- Hỗ trợ một lần đến 50% giá trị xây công trình khí sinh học xử lý chất thải chăn nuôi. Mức hỗ trợ không quá 5.000.000 đồng/công trình/hộ;

- Hỗ trợ một lần đến 50% giá trị làm đệm lót sinh học xử lý chất thải chăn nuôi. Mức hỗ trợ không quá 5.000.000 đồng/hộ.

Điều kiện hỗ trợ:

- Hộ chăn nuôi với quy mô thường xuyên không ít hơn: 5 con lợn nái hoặc 10 con lợn thịt hoặc 3 con trâu, bò hoặc 200 con gia cầm sinh sản và tương đương;

- Có xác nhận của UBND cấp xã về việc xây mới công trình khí sinh học hoặc làm đệm lót sinh học đáp ứng hướng dẫn kỹ thuật của Bộ NN&PTNT;

- Mỗi hộ chỉ được hưởng hỗ trợ kinh phí để xây dựng công trình khí sinh học hoặc làm đệm lót sinh học.

 

Chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển phối giống nhân tạo gia súc

Hỗ trợ đào tạo, tập huấn:

Mức hỗ trợ:

- Hỗ trợ một lần đến 100% kinh phí đào tạo, tập huấn cho các cá nhân về kỹ thuật phối giống nhân tạo gia súc. Mức hỗ trợ không quá 6.000.000 đồng/người.

Điều kiện hỗ trợ:

- Đã hoàn thành chương trình Trung học cơ sở đối với khu vực miền núi hoặc Trung học phổ thông đối với khu vực đồng bằng; dưới 40 tuổi.

Hỗ trợ mua bình chứa Nitơ lỏng để vận chuyển, bảo quản tinh phối giống nhân tạo gia súc:

Mức hỗ trợ:

- Hỗ trợ 1 lần đến 100% giá trị bình chứa Nitơ lỏng từ 1 đến 3,7 lít cho người làm dịch vụ phối giống nhân tạo gia súc. Mức hỗ trợ không quá 5.000.000 đồng/bình/người.

Điều kiện hỗ trợ:

- Đã qua đào tạo, tập huấn có chứng chỉ; có nhu cầu và được UBND cấp xã chấp thuận;

-  Mua loại bình phù hợp quy định của địa phương và có cam kết bảo quản, sử dụng bình trong thời gian không ít hơn 5 năm.

Ban Pháp luật - Bạn đọc Tạp chí Người Chăn nuôi

Gửi bình luận

Gửi Làm lại