Dê giống

07/06/2017 | 09:28

Cung cấp dê giống chất lượng cao.

dê giống

 

Cung cấp dê giống chuyên thịt Boer (giống lớn con của Mỹ). Saanen dòng dê chuyên sữa (giống Pháp). Dòng dê lai từ dòng dê Boer với Bách Thảo còn gọi là Boer lai.

 

Thông tin liên hệ:

Anh Hùng

ĐC: Huyện Kiên Lương, Kiên Giang

ĐT: 0124 6469 652

Gửi bình luận

Gửi Làm lại