Đầu tư hạ tầng phát triển nông nghiệp

21/07/2017 | 05:50

(Người Chăn Nuôi) - Bộ NN&PTNT vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Phát triển nông nghiệp

 

Trong lĩnh vực chăn nuôi là: Công trình hoặc hạng mục công trình kết cấu hạ tầng phục vụ trồng trọt, chăn nuôi; Công trình kho lưu trữ, bảo quản sản phẩm nông nghiệp. Công trình thoát nước, thu gom và xử lý nước thải, chất thải, ô nhiễm môi trường nông thôn. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 22/8/2017.

MA

Gửi bình luận

Gửi Làm lại