Dầu Tiếng (Bình Dương): Chấn chỉnh hoạt động nuôi chim yến

10/01/2019 | 04:20

Hiện trên địa bàn huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) có 211 hộ nuôi chim yến với 246 nhà nuôi yến, tập trung chủ yếu là ở xã Minh Tân, xã Định An. Thời gian qua, việc dẫn dụ gây nuôi chim yến tự phát diễn ra trên địa bàn các xã, thị trấn trong huyện khá phổ biến. Các hộ gia đình, cá nhân tự ý xây dựng nhà nuôi chim yến trong khu dân cư hoặc cải tạo, cơi nới, chuyển đổi công năng nhà ở thành nhà nuôi chim yến không nằm trong vùng quy hoạch theo Quyết định số 823 của UBND huyện Dầu Tiếng về việc phê duyệt Quy hoạch “Phát triển nông, lâm ngư nghiệp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 huyện Dầu Tiếng”. Việc nhiều hộ nuôi yến sử dụng âm thanh dẫn dụ chim yến gây tiếng ồn trong khu dân cư, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân xung quanh.

Nhằm kiểm soát chặt chẽ tình hình xây dựng nhà nuôi chim yến trên địa bàn huyện, UBND huyện đã yêu cầu UBND các xã, thị trấn giám sát, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xây dựng nhà nuôi chim yến trên địa bàn quản lý chấp hành nghiêm quy định xây dựng nhà nuôi chim yến theo Công văn số 4642 của UBND tỉnh và các quy định về hoạt động dẫn dụ gây nuôi chim yến. Cụ thể là hộ nuôi yến cần sử dụng âm thanh dẫn dụ đúng cường độ và thời gian quy định; vệ sinh thú y và phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của trạm chăn nuôi thú y; xây dựng phải đúng quy hoạch và phải được UBND huyện chấp thuận...

Nếu các tổ chức, cá nhân tự ý xây dựng nhà nuôi chim yến trong khu dân cư hoặc cải tạo, cơi nới, chuyển đổi công năng nhà ở thành nhà nuôi chim yến không nằm trong vùng quy hoạch theo Quyết định số 823 của UBND huyện và chưa được UBND huyện chấp thuận thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Hồng Nga

Nguồn: Báo Bình Dương

Gửi bình luận

Gửi Làm lại