Đan Mạch: Hỗ trợ DN TĂCN, thực phẩm đồ uống Việt Nam tối đa 2 tỉ đồng

07/09/2015 | 09:38

(Người Chăn Nuôi) - Chính phủ Đan Mạch sẽ lựa chọn, tài trợ cho 3 dự án trình diễn giải pháp tiết kiệm năng lượng tại các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực TĂCN, chế biến thực phẩm, đồ uống với mức tối đa 2 tỉ đồng/dự án.

Cụ thể, theo Ban quản lý dự án “Chuyển hoá Các bon thấp trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam”, “Dự án tiết kiệm năng lượng trình diễn” thuộc Dự án “Chuyển hoá các bon thấp trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam” có nguồn vốn do Chính phủ Đan Mạch thông qua Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, tài trợ cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực TĂCN, chế biến thực phẩm, đồ uống. Doanh nghiệp được lựa chọn triển khai dự án trình diễn sẽ được kiểm toán năng lượng/tư vấn kỹ thuật về giải pháp tiết kiệm năng lượng miễn phí và được hỗ trợ đầu tư tối đa 2 tỉ VND/dự án.

Tiêu chí lựa chọn dự án: Chủ đầu tư là các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Giải pháp đầu tư có khả năng giảm ít nhất 20% năng lượng tiêu thụ và phát thải khí nhà kính của thiết bị/hệ thống sản xuất được thay đổi so với trước khi đầu tư; Giải pháp lựa chọn đầu tư có khả năng nhân rộng; Ưu tiên (nhưng không bắt buộc) đề xuất những giải pháp và công nghệ có khả năng thiết lập các quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa Đan Mạch và Việt Nam.

Một doanh nghiệp được hướng dẫn hoàn thành hồ sơ

Doanh nghiệp có hồ sơ quan tâm đáp ứng yêu cầu sẽ được hỗ trợ phát triển dự án trình diễn ở giai đoạn tiếp theo (thiết kế kỹ thuật cho dự án) và được hỗ trợ một phần đầu tư tùy mức độ ảnh hưởng của kết quả dự án về tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, khả năng nhân rộng dự án và khả năng phát triển hợp tác thương mại, đầu tư với Đan Mạch, nhưng không quá 2 tỉ VND/dự án.

Doanh nghiệp quan tâm tham gia có thể gửi hồ sơ theo mẫu trước 17h00, ngày 15/10/2015 tới Ban Quản lý dự án LCEE, 21 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, hoặc qua email pmu-coordinator@lcee.vn. Thông tin về yêu cầu chuẩn bị hồ sơ tại website của Dự án: http://www.lcee.vn.

Ngọc Thọ

Gửi bình luận

Gửi Làm lại