Cung cấp giống gà đông tảo

22/07/2016 | 05:27

Tôi chuyên ấp nở con giống gà lai đông tảo, chất lượng cao. Mọi người nuôi gà, có nhu cầu mua giống liên hệ với mình nhé.

Liên hệ: Nguyễn Đức Hùng

Điện thoại: 0982082756

(Thông tin do độc giả cung cấp, Người Chăn nuôi không chịu trách nhiệm về độ chính xác của thông tin này)

Gửi bình luận

Gửi Làm lại