Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư: Xây dựng cơ sở sản xuất giống gia cầm công nghệ cao

25/09/2019 | 07:37

Ông Lê Văn Dư, Giám đốc Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư (xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước), cho biết: Công ty đang tổ chức thực hiện quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cơ sở chăn nuôi và sản xuất giống gia cầm công nghệ cao Minh Dư tại thôn Nam Tượng 3, xã Nhơn Tân, TX An Nhơn.

Theo đó, trên diện tích 47,54 ha sẽ được quy hoạch chi tiết mặt bằng sử dụng đất, xác định cụ thể quy mô các công trình xây dựng, là cơ sở để Công ty đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện đại nhằm phục vụ sản xuất 29,7 triệu con gà giống thương phẩm 1 ngày tuổi/năm, đáp ứng nhu cầu gà giống trong và ngoài tỉnh, góp phần phát triển ngành chăn nuôi, phát triển KT-XH của địa phương.

Việc đầu tư cơ sở chăn nuôi và sản xuất giống gia cầm công nghệ cao tại xã Nhơn Tân nằm trong chiến lược sản xuất kinh doanh mà trọng tâm là xuất khẩu gà giống, thịt gà ta sang các nước châu Á, châu Âu và khẳng định thương hiệu gà ta chọn lọc Minh Dư Bình Định trên thị trường quốc tế.

Tiến Sỹ

Nguồn: Báo Bình Định

Gửi bình luận

Gửi Làm lại