Công bố dịch bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

06/08/2019 | 04:05

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2127/QĐ-UBND, ngày 1-8-2019 về việc công bố dịch bệnh dịch tả heo châu Phi (DTHCP) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Theo đó, nội dung cụ thể như sau: Đối tượng mắc bệnh là tất cả các loài heo nhà và heo rừng; thời gian xảy ra dịch bệnh là ngày 24/5/2019; vùng có dịch trên các địa bàn: Mỹ Xuyên, Trần Đề, Thạnh Trị, Châu Thành, Kế Sách, Long Phú, Mỹ Tú, Cù Lao Dung, TX. Vĩnh Châu, TX. Ngã Năm và TP. Sóc Trăng.

Về trách nhiệm của các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Thú y khi có công bố dịch, quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn, chỉ đạo của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn về phòng, chống dịch bệnh DTHCP trên đàn heo đúng quy trình kỹ thuật. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu, đề xuất UBND tỉnh cân đối, bố trí đầy đủ kinh phí cần thiết để phòng, chống dịch và kinh phí hỗ trợ thiệt hại cho các tổ chức, cá nhân có heo bị tiêu hủy theo quy định hiện hành.

Tại quyết định trên, Chủ tịch UBND tỉnh giao chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch theo các văn bản của Trung ương và tỉnh; bố trí nhân lực, kinh phí mua vật tư, trang thiết bị và hỗ trợ chủ hộ chăn nuôi có heo bị tiêu hủy và các chi phí khác phục vụ công tác chống dịch; báo cáo diễn biến dịch bệnh và kết quả xử lý dịch bệnh theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng, Báo Sóc Trăng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của bệnh, diễn biến dịch bệnh, cách truyền lây của bệnh, các biện pháp phòng bệnh, xử lý khi bệnh dịch xảy ra; “5 không” trong phòng, chống dịch; tuyên truyền rõ bệnh không lây nhiễm và gây bệnh cho người để người dân tích cực sử dụng thịt heo, giảm khó khăn cho công tác chống dịch.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực bám sát cơ sở, địa bàn được phân công, chủ động tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh DTHCP; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại và tháo gỡ khó khăn trong tổ chức thực hiện của các địa phương; kiên quyết xử lý các trường hợp sai phạm trong xử lý dịch bệnh tại cơ sở.

Địa phương, đơn vị nào không tích cực, chủ động trong công việc; thực hiện chưa triệt để, đồng bộ các biện pháp xử lý dịch, để dịch bệnh tiếp tục phát sinh, gây thiệt hại lớn cho sản xuất chăn nuôi của tỉnh thì người đứng đầu địa phương, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật theo quy định.

Quang Bình

Nguồn: Báo Sóc Trăng

Gửi bình luận

Gửi Làm lại