Chuyện ruồi

10/11/2016 | 08:23

Hai con ruồi đậu trên một đống phân

 

1 con bỗng đánh rắm. Con kia bất bình:

– Mày tởm quá đi! Không thấy là tao đang ăn hay sao?

Theo truyencuoi69.com

Gửi bình luận

Gửi Làm lại