Chủ động nguyên liệu trong sản xuất sữa

11/08/2015 | 08:16

(Người Chăn Nuôi) - Hiện, trong ngành sản xuất sữa của Việt Nam, nguyên liệu trong nước đáp ứng được 30% nhu cầu sản xuất chế biến, còn 70% nguồn nguyên liệu phải nhập từ nước ngoài. Điều này không chỉ làm giảm lợi nhuận, thiếu tính chủ động của các doanh nghiệp sữa mà còn làm tăng giá thành các sản phẩm sữa sản xuất trong nước..

Nguyên liệu sản xuất sữa trong nước đáp ứng được 30% nhu cầu chế biến

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 5 năm qua, số lượng bò sữa tăng trung bình 14% mỗi năm và đã đạt con số gần 230.000 con vào đầu năm 2015. Sản lượng sữa tươi nguyên liệu sản xuất trong nước đạt 550.000 tấn đã đáp ứng được gần 30% nhu cầu nguyên liệu cho chế biến của toàn ngành. Ông Bùi Đăng Vang, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam cho rằng phải tập trung đẩy mạnh phát triển đàn bò hơn nữa mô hình liên kết với các hộ nông dân chăn nuôi bò sữa, các doanh nghiệp cần có những chính sách hỗ trợ thiết thực hơn nữa để sao cho những hộ nông dân này có vai trò như một trang trại thành viên của doanh nghiệp mình. Có như vậy, sự liên kết và hài hòa về lợi ích giữa các bên mới bền vững; từ đó, tạo động lực sản xuất cho các hộ nông dân. Sự liên kết của các doanh nghiệp sữa và các hộ nông dân không chỉ giúp các doanh nghiệp sữa chủ động nguồn nguyên liệu để phát triển ngành sữa bền vững mà còn góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ nông dân góp phần tiến tới tái cơ cấu hoá ngành nông nghiệp để phát triển tốt hơn.

Ngọc Anh

Gửi bình luận

Gửi Làm lại