Châu Âu: Phát hành tài liệu hướng dẫn sản xuất côn trùng

19/03/2019 | 02:54

(Người Chăn Nuôi) - Tổ chức côn trùng học quốc tế (IPIFF) vừa phát hành tài liệu hướng dẫn thực hành tốt nhất để sản xuất côn trùng chất lượng và an toàn.

Mục đích chung của hướng dẫn này nhằm giúp các hãng sản xuất côn trùng làm thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, hữu ích và an toàn với người hoặc vật nuôi. Sau cùng, tài liệu hướng dẫn các hãng côn trùng đáp ứng được những tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của EU và xây dựng được hệ thống quản lý thức ăn an toàn. Tập trung vào vệ sinh an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi, hướng dẫn bao quát toàn bộ tiêu chuẩn mà các hãng côn trùng tại EU phải tuân thủ từ giai đoạn khởi đầu cho đến chế biến sau cùng. Tài liệu này hiện vẫn chưa mang tính chất bắt buộc, song nó được coi là tiền đề để châu Âu đưa ra các chương trình kiểm soát chính thức trong ngành côn trùng trong tương lai không xa.

PV

Gửi bình luận

Gửi Làm lại