Chăn nuôi và mục tiêu phát triển bền vững

04/12/2017 | 08:01

(Người Chăn Nuôi) - Ngày 16/11/2017, tại Hà Nội, Viện Chăn nuôi và Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế (ILRI) tổ chức Hội thảo “Vai trò của chăn nuôi trong chương trình nghị sự phát triển bền vững của Liên Hiệp quốc đến năm 2030 tại khu vực Đông Nam Á”. Hội thảo đã thảo luận cách thức nhằm tăng cường những đóng góp hiện tại và tiềm năng của ngành chăn nuôi đối với sinh kế bền vững trong khu vực.

Theo Thứ trưởng NN&PTNT Lê Quốc Doanh, tại Việt Nam, Chính phủ đã triển khai kế hoạch hành động quốc gia cho việc thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Phát triển nông nghiệp bền vững là mấu chốt đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu; trong đó lĩnh vực chăn nuôi đóng vai trò rất quan trọng trong tăng trưởng và phát triển ở Việt Nam. Việt Nam đang đẩy nhanh việc thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tại đề án này, ngành chăn nuôi cũng được định hướng rõ các bước phát triển nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phát triển sinh kế, bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong giai đoạn 2011 - 2016 tăng trưởng bình quân của ngành đạt xấp xỉ 4,5 - 5%/năm, giá trị của ngành chăn nuôi chiếm 30 - 32% giá trị trong ngành nông nghiệp.

Thứ trưởng NN&PTNT Lê Quốc Doanh
Thứ trưởng NN&PTNT Lê Quốc Doanh

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Viện trưởng Viện Chăn nuôi cho biết, chăn nuôi đóng vai trò quan trọng trong việc trực tiếp đạt được 10/17 mục tiêu phát triển bền vững. Trong thời gian tới, kỳ vọng sẽ nâng cao được nhận thức về tầm quan trọng của ngành chăn nuôi với các mục tiêu phát triển bền vững, khuyến khích đầu tư, tăng cường các hoạt động để tối ưu hóa sự đóng góp của ngành chăn nuôi trong việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Tổng Giám đốc ILRI, ông Jimmy Smith đánh giá, chăn nuôi giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo thêm thu nhập, cải thiện an ninh lương thực, dinh dưỡng và sức khoẻ cho con người. Việc cải thiện các hệ thống chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp có thể giúp thế giới đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đã đặt ra. Hoạt động nghiên cứu, phát triển và hỗ trợ chính sách có thể giúp các hệ thống sản xuất chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ của khu vực chuyển đổi thành các hệ thống lương thực năng động, hiệu quả, và thích ứng tốt hơn, mở ra nhiều cơ hội cho phụ nữ và thanh niên.

Tại Hội thảo, các quốc gia trong khu vực đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu đánh giá về thực trạng phát triển ngành chăn nuôi trong khu vực Đông Nam Á, các ưu tiên của các quốc gia và định hướng đầu tư của các quốc gia trong khu vực về phát triển chăn nuôi cũng như xác định những ưu tiên cho phát triển bền vững ngành này, góp phần đạt được mục tiêu phát triển thiên nhiên kỷ. Đồng thời tìm ra những cơ hội mới để tăng cường hợp tác giữa các quốc gia và các tổ chức trong khu vực Đông Nam Á cùng nhau hoạt động một cách có hiệu quả nhằm giải quyết các khó khăn và thách thức chung.

chan nuôi ben vung

Thảo Dương

Gửi bình luận

Gửi Làm lại