Chăn nuôi bò sữa tăng trưởng mạnh

14/11/2019 | 08:11

(Người Chăn Nuôi) - Chăn nuôi bò sữa đang là điểm sáng của toàn ngành.

Báo cáo kết quả 10 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi của Bộ NN&PTNT cho thấy, chăn nuôi bò sữa đang là điểm sáng của toàn ngành. Trong giai đoạn 2008 - 2013, tổng đàn bò sữa tăng mạnh với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11,3%/năm; giai đoạn 2014 - 2018, tốc độ tăng trưởng đạt 6,6%/năm.

Giai đoạn 2008 - 2018, số lượng bò sữa cả nước từ 108.000 con lên 294.400 con, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,5%/năm. Cả giai đoạn 2008 - 2018, sản lượng sữa tươi tăng nhanh chóng từ 262.200 tấn lên đến 936.700 tấn, tốc độ tăng trưởng đạt 13,6%/năm. Như vậy, đến năm 2018 sản lượng sữa là 936.700 tấn, đạt 102,1% so với mục tiêu kế hoạch (917.000 tấn).

Phú Lộc

Gửi bình luận

Gửi Làm lại