Cao Bằng: Tháng 8/2015, có 208 con trâu, bò mắc bệnh, chết 34 con

21/08/2015 | 08:19

Trong tháng 8, toàn tỉnh Cao Bằng có 208 con trâu, bò mắc bệnh, trong đó, chết 34 con; 849 con lợn mắc bệnh; chết 130 con gia cầm.

8 tháng đầu năm, Trạm Thú y các huyện, thành phố tiêm phòng 105.024 liều vắc xin lở mồm long móng cho trâu, bò; 140.473 liều vắc xin dịch tả lợn; 5.163 liều vắc xin tụ huyết trùng lợn; 12.599 liều vắc xin phòng bệnh dại cho chó.

Cán bộ Thú y xã Cần Nông (Thông Nông) tiêm phòng bệnh lở mồm long móng cho gia súc của nhân dân xóm Nà Tềnh.

Kiểm soát giết mổ 911 con trâu, bò, 38.657 con lợn. Kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu qua Cửa khẩu Tà Lùng (Phục Hòa) hơn 5.030 tấn, Cửa khẩu Trà Lĩnh (Trà Lĩnh) 4.362 tấn, Lối mở Nà Lạn, xã Đức Long (Thạch An) 2.267 tấn, Cửa khẩu Sóc Giang (Hà Quảng) 4.047 tấn, Cửa khẩu Pò Peo (Trùng Khánh) 9.063 tấn các loại.

Hoàng Trọng

Nguồn: Báo Cao Bằng

Gửi bình luận

Gửi Làm lại